flash

Reference

Projekti: 

 

 

Reference:

 1. Projekti
  • Pekarna Prosnik, Anton Prosnik s.p.
   • Razširjeni energetski pregled - V IZVAJANJU


  • Albin Promotion d.o.o.
   • Razširjeni energetski pregled - V IZVAJANJU


  • HTZ Velenje I.P
   • Idejna študija možnosti energetskih in drugih prihrankov.

  • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
   • Študija izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji.

  • HSE Dravske elektrarne
   • Idejna zasnova z oceno ekonomskih parametrov za postavitev soproizvodnje toplote in električne enrgije na lesno biomaso na področju občine Lovrenc na Pohorju.

  • HSE Dravske elektrarne
   • Idejna zasnova z oceno ekonomskih parametrov za postavitev soproizvodnje toplote in električne enrgije na lesno biomaso na področju občine Ruše.

  • Martin Ambrož s.p.
   • Razširjeni energetski pregled.

  • Pralnica Perla d.o.o.
   • Razširjeni energetski pregled.

  • Soven d.o.o.
   • Razširjeni energetski pregled.

  • SG Automotive
   • Enostavni energetski pregled.

  • Pomurske mlekarne d.d.
   • Razširjeni energetski pregled.

  • Slovensko narodno gledališče Maribor
   • Razširjeni energetski pregled.

  • Zavod za šport Jesenice

   • Razširjeni energetski pregled športne dvorane Podmežakla.

  • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
   • Razširjeni energetski pregled objektov.

  • Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer
   • Razširjeni energetski pregled.

  • Wienerberger Opekarna Ormož d.d.
   • Razširjeni energetski pregled.
  • BSH Hišni aparati d.o.o.
   • Razširjeni energetski pregled.
  • Steklarna Luminos d.d.
   • Energetski pregled procesa.
  • Isokon d.o.o.
   • Energetski pregled procesa.
  • Karoserije d.o.o.
   • Sistem za rekuperacijo odpadne toplote kompresorjev in njena uporaba v proizvodnem procesu.
  • TTT, Tekstilna tovarna Tabor
   • Minimiranje odpadkov in racionalna raba pare ter vode.
  • TSP, Tovarna sukancev in trakov Maribor
   • Masna in toplotna bilanca procesa, minimiranje porabe pare in tehnološke vode.
  • Tovarna pletenin Beltinka Beltinci
   • Študija izvedljivosti gretja prostorov s paro.
  • Tovarna močnih krmil Draženci
   • Energetski pregled parno-kondenzatnega sistema.
  • PP, Perutnina Ptuj
   • Zasnova razpenjanja in odvajanja kondenzata iz sistema za negovanje mesnin.
   • Zasnova rekonstrukcije parno-kondenzatnega sistema kafilerije in pralnice.
   • Merjenje in analiza pretoka sanitarne vode.
   • Načrtovanje tlačne kondenzatne črpalne postaje v predelavi mesnin.
   • Tehniška dokumentacija parno-kondenzatnega sistema živinske klavnice.
   • Zasnova zbiranja in črpanja kondenzata klavnice.
   • Filtriranje piščančje masti, Tehnološki projekt PZI.
   • Rekonstrukcija strojnih napeljav in tehnologije kafilerije PZI.
  • ŠTP, Štajerski tehnološki park
   • Možnosti racionalne porabe energije, čistejše proizvodnje in ?iš?enja odpadnih vod v Slovenski industriji.
   • Bilanca parnega sistema in toplovodnega ogrevanja kompleksa Štajerskega tehnološkega parka.
  • TSO, Tovarna sladkorja Ormož
   • Energetski pregled procesa za proizvodnjo sladkorja.
  • Droga Portorož, PC Gosad Središče ob Dravi
   • Energetski pregled procesa za predelavo zelenjave.
   • Idejne zasnove za projektiranje strojnih in elektro napeljav ter prezračevanja.
  • Hrvatski centar za čistiju proizvodnju
   • Možnosti za uvajanje BAT in okolju prijaznih tehnik v proizvodnjo sladkorja v TSO Osijek.
  • Nafta Petrochem d.o.o., Lendava
   • Program prilagajanja zahtevam za pridobitev okoljevarstvenega (IPPC) dovoljenja za Nafto Petrochem d.o.o.
  • Sodelovanje v EU LIFE-Environment projektu:
   • uvajanje 'EOAS' v lokalno upravo v novih članicah EU.
  • Regional Centre for Cleaner Production, RAC/CP Barcelona:
   • Poročilo o nacionalnem sistemu preprečevanju onesnaževanja v Slovenski industriji.
   • Poročilo o stanju na področju preventivnega varstva okolja za leto 2005.

 1. Oprema
  • Štajerski tehnološki park:
   • armature in regulacija parne kotlovnice
  • TSP Maribor:
   • armature in regulacija parne kotlovnice
  • Mariborska mlekarna:
   • parnokondenzatni sistem
  • PP Ptuj:
   • parnokondenzatni sistem predelave mesnin
  • Pinus Rače:
   • Parno kondenzatni sistem laboratorija za ekstrakcijo naravnih učinkovin v Štajerskem tehnološkem parku

   

 2. Svetovanje
 3. Izdelava vlog za dovojenje za izpust odpadne vode v okolje
 4. Izdelava elaboratov za vračilo trošarin za porabljene energente v proizvodnji