flash

Tehnološke raziskave in razvoj / Opis

Tehnološke raziskave in razvoj

Človeška družba od začetka obstoja spreminja Zemljo. Premikamo gore, preusmerjamo reke, krčimo gozdove in s spuščanjem odpadnih snovi v okolje spreminjamo sestavo tal, vode ter ozračja. Po stoletjih razvoja se kaže, da ob vseh naporih povečevanja Zemljine donosnosti pravzaprav krčimo njeno sposobnost, da bi omogočala življenje vsem vrstam. Zato so biologi razvili koncept njene nosilne sposobnosti, s katerim ugotavljajo pritisk populacije na okolje. Definirali so ga kot število katerekoli vrste, ki jo habitat lahko preživlja neomejeno dolgo. Ko je to število preseženo, začnejo usihati viri in kmalu zatem tudi populacija. Svetovno prebivalstvo se je podvojilo, petkratno smo povečali proizvodnjo in povečali prepad v razporeditvi dohodka, vse samo v zadnjih 40 letih.
Uničili smo že 12 % Zemljine neto primarne produkcije (NPP), ta pa je osnovni vir hrane na planetu. Temu pravimo tudi zunanja meja nosilne sposobnosti planeta, ki je določena s celotno količino sončne energije, pretvorjene v biokemično z rastlinsko fotosintezo, od česar moramo odšteti energijo, ki jo rastline potrebujejo za lastne življenjske procese. Pred spreminjanjem planeta so imele travnate površine, gozdovi in ostali ekosistemi potencial za skupni NPP 150 milijard ton organske snovi letno. 12 % smo je že uničili, neposredno uporabljamo dodatnih 27 %. Torej si je ena vrsta prilastila 40 % hrane na Zemlji, samo 60 % pa je prepustila milijonom ostalih vrst kopenskih rastlin in živali. Teh 40 % je bilo najlažje pridobiti, praktično se je ne da podvojiti.
Raziskovalci Univerze Angleška Kolumbija merijo potrebno površino zemljišča, ki je potrebna za zadovoljevanje populacije neke države s surovinskimi in energetskimi viri ter za deponiranje proizvedenih odpadkov (Ecological Footprint?okoljska površina populacije). Nekatere države, med njimi tudi ZDA imajo okoljsko površino populacije večjo od same površine države. To se zgodi, ko neka populacija uvaža in razsipno troši tuje, svoje vire pa pretirano izkorišča. Izračunali so, da bi potrebovali tri površine planeta, ?e bi celotna populacija planeta živela tako kot živijo v ZDA in Kanadi. Kaže, da smo prišli do točke, ko se moramo odločiti o prihodnosti. Nujno bo prišlo do sprememb navad, kulture, načina življenja in vrednot. Prihaja tretja industrijska ali sonaravna revolucija. Svoje potrebe in način življenja bomo morali prilagoditi obstoječim virom ter okolju.Eden od odgovorov na moderne izzive razvoja, porabe in potrošnje je prilagoditev celotnega bivanja ti. sonaravnemu razvoju, da bomo lahko zagotovili obstoj prihodnjim generacijam brez pomanjkanja, lokalnih in globalnih konfliktov. V Skandinavskih državah, v Evropi, pa tudi že v ZDA so glavni razvojni potenciali že usmerjajo na sonaravno proizvodnjo in sonaravno potrošnjo. Kot je razvidno iz slike 1, gre razvoj v doseganje štirih nivojev sonaravnosti.
Slika 1: Raziskave in razvoj v štiri nivoje sonaravnosti.