flash

Tehnološko projektiranje po Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 / Opis

Tehnološko projektiranje po Zakonu o
graditvi objektov – ZGO-1

Tehnološko projektiranje zajema procesne sheme, masne in energijske bilance, izbiro medšaržnimi, polkontinuiranimi, mešanimi ali kontinuiranimi procesi, določitev osnovnih parametrov procesne opreme, izračun potrebnih pogonskih sredstev, končno optimiziranje procesne sheme ki so osnova za gradbene, požarne, strojne in elektro projekte. Takšni procesi nastopajo v vseh vrstah proizvodnje od kovinsko predelovalne industrije, kemične, tekstilne, prehrambne, papirne, pri predelavi surovin, sortiranju in odlaganju odpadkov, čiščenju odpadnih vod in seveda pri storitvenih dejavnostih od industrijskih do objektov zdravstva, trgovin ipd.

 

S tehnološkim  projektiranjem se ukvarjamo že vrsto let in v okviru projektive še nudimo:

  • Končno optimiziranje procesov, svetovanje na področju energetike, varovanja okolja in čistejše proizvodnje (zniževanju odpadkov, emisij in porabe energije na izvoru).
  • Projektiranje proizvodnih procesov, skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.