flash

Meritve procesnih parametrov / Opis

Obvladovanje proizvodnega procesa pomeni poznati vse proizvodne parametre, na osnovi katerih lahko merimo njegovo učinkovitost. Vsako povišanje učinkovitosti procesa (izkoristka uporabe surovin, hladilne vode, energije, procesne vode, pomožnih snovi ipd.) pomeni nižje obratovalne stroške in s tem večji dobiček. Zato je tudi poznavanje proizvodnega procesa, procesnih in energetskih tokov bistvenega pomena pri zniževanju stroškov. Dobra možnost je izdelava ustreznih procesnih bilanc z meritvami procesnih parametrov (pretokov, temperature, sestave, tlakov ipd.). Merimo jih lahko z vgrajenimi in/ali prenosnimi merilniki.

Z merjenjem procesnih parametrov lahko:

 • kontroliramo obstoječe merilnike;
 • pridobivamo dodatne podatke za nadaljno uporabo (npr. za projektiranje rekonstrukcij, novogradenj, vgradnjo nove in/ali dodatne opreme, zamenjavo obstoječe opreme);
 • pomagamo pri izdelavi masnih in energijskih bilanc;
 • za projekte racionalizacije in optimiranja;
 • za druge namene.

Pogoji:

 • polne cevi;
 • raztopine in tekočine lahko vsebujejo maksimalno 5 % plinskih mehurčkov;
 • temperaturno območje od – 30 oC do +130 oC;
 • hitrost medija v cevi: 0,01 m/s – 20 m/s;
 • natančnost meritev: 1 % - 3 % merjene vrednosti;
 • shranjevanje podatkov: 30.000 merjenih vrednosti, možnost prikaza pretoka in skupne prostornine v daljših časovnih intervalih.