flash

Nevarne kemikalije / Opis

 

Po 44. členu Zakona
o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 09/11) morajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:

 • proizvodnje nevarnih kemikalij
 • prometa z nevarnimi kemikalijami
 • skladiščenja nevarnih kemikalij ali
 • uporabe nevarnih kemikalij imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

 

 

Podjetje mora imeti izpolnjene pogoje za opravljanje dejavnosti proizvodnje, skladiščenja in uporabe nevarnih kemikalij (45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 09/11). Ti pogoji si zapisani v 45.členu, ki se glasi:


Dejavnost proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

 

 • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
 • da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
 • da izvajajo dodatne posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
 • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij
 • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje na podlagi tretje alinee 44.člena.

 

Svetovalec za kemikalije za podjetje opravlja storitve, kot jih zahteva zakonodaja iz področja opravljanja dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami in sicer:

 • izjava o določitvi svetovalca za kemikalije;
 • ureditev potrebnih evidenc o nevarnih kemikalijah;
 • izdelava navodil za varno delo z nevarnimi kemikalijami;
 • zastopanje naročnika v  upravnih zadevah v postopkih na Uradu za kemikalije RS;
 • druge naloge, ki jih lahko opravlja svetovalec za kemikalije in jih nalaga zakonodaja RS o nevarnih kemikalijah.

Povezave:

 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE

ECHA - EVROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE

UREDBA CLP - Nova uredba o kemikalijah

JRC - Joint Research Centre