flash

Eco design / Opis

Evropska komisija je 6. julija 2005 sprejela direktivo 2005/32/EC o uvajanju eko-designa produktov kot metode za zmanjševanje porabe neobnovljivih surovinskih, energetskih virov in energije. Eko-(re)design je koncept načrtovanja in izboljšanja produkta, ki vključuje okoljsko analizo v celotnem življenjskem ciklusu (od zibelke do groba), torej od pridobivanja surovin, proizvodnje, rabe energije, distribucije, rabe in ravnanja s produktom po uporabi. Rečemo mu tudi okoljsko optimiranje produkta skozi celotni življenjski ciklus (slika 1). Slika 2 prikazuje vse faze optimiranja s ti. LiDS kolesom, ki je eno od osnovnih orodij eco-designa.

Eko-design je mogoče uporabiti pri izboljševanju obstoječih produktov ali pri načrtovanju popolnoma novega produkta. Dosedanje izkušnje uporabe eco-designa pri največjih svetovnih proizvajalcih so več kot vspodbudne:

  • podjetje Philips je s to metodo znižala porabo električne energije pri najnovejšem LCD televizorju za 33 % in znižala zežo produkta za 31 %;
  • podjetje Miele je v svoje procese integriral nekaj strategij ecodesign-a za več svojih produktov. npr. pri pralnih strojih so izboljšali čas uporabe z učinkovitimi in kakovostnimi vzdrževanji. Trajnost vključuje kakovosten emajl brez krušenaj in luščenja, močnejšo os bobna, vgradnjo nelomljivih ležajev, izboljšana kovinska vrata s 60.000 kratnim brezhibnim odpiranjem in zapiranjem, vgradnjo računalnika za optimiranje pralnega ciklusa glede na maso perila.

Eco-design v EU uporabljajo tako v kemični, tekstilni, kovinsko predelovalni, pohištveni kot tudi v proizvodnji strojev, naprav in celo pri v proizvodnji računalnikov.

Slika 1: Življenjski krog produkta od zibelke do groba.

 

Slika 2: LiDS kolo za optimiranje življenjskega kroga produkta.

Prednosti izboljšanega produkta:

  • nižja poraba surovin in energije v vseh fazah življenjskega kroga produkta;
  • povečana možnost recikliranja materialov in ponovne uporabe sestavnih delov;
  • zmanjšanje uporabljene embalaže;
  • večja učinkovitost proizvodnje in rabe;
  • znižanje količin in strupenosti odpadkov;
  • nižji proizvodni, distribucijski in stroški odlaganja odpadkov;
  • dodatna možnost oglaševanja produkta, izboljšan položaj na trgu, povečan ugled podjetja.