flash

Energetski pregledi / Opis

Energetski pregled je osnovna tehnika upravljanja z energetiko, s katerim določimo stroškovno ugodne možnosti prihrankov energije in dvignemo energetsko zavest zaposlenih, ki je osnova prihodnjim prizadevanjem za racionalno rabo energije podjetja, ustanove in/ali zgradbe. Rezultati izvedenih pregledov kažejo, da je v večini podjetij in ustanov možno po energetskem pregledu in s samo uvedbo organizacijskih ukrepov prihraniti najmanj 10 % stroškov energije. Glede na velikost podjetja, vrsto proizvodnje in ciljev lahko izvedemo ti. enostavni energetski pregled, ki ga sestavljajo zbiranje podatkov, ogled obratov in poročilo o možnostih racionalne rabe energije.

Razširjeni energetski pregled v industriji in zgradbah pa sestavljajo naslednje faze (slika 1):

 1. Analiza energetskega stanja.
 2. Obdelava in analiza podatkov.
 3. Predstavitev rezultatov.
 4. Možni ukrepi racionalne rabe energije.
 5. Ocena izvedljivosti ukrepov.
 6. Izračun prihrankov.
 7. Izračun investicijskih sredstev.
 8. Prednostni seznam izvedbe ukrepov.
 9. Končno poročilo.

Izvedemo lahko energetski pregled celotnega podjetja, posameznih tehnoloških poti ali strojev in naprav. Energetski pregled zahteva analizo naslednjih sistemov:

 • kotlovnice s parnimi, vodnimi in oljnimi kotli, vključno s kogeneracijo;
 • sistema ogrevanja, prezračevanja in klimatiziranja prostorov;
 • vroče oljnega sistema;
 • parno-kondenzatnega sistema;
 • elektroenergetskega sistema vključno s porabniki in razsvetljavo;
 • sistema stisnjenega zraka in inertnih plinov;
 • sistema hladilne in/ali procesne vode.
Slika 1: Metodologija energetskega preegleda.