flash

Efficiency Jobs

''Efficieny Jobs'' je sofinanciran s strani EU in Programa Vse
Življenjsko učenje, ki ga vodi ''"Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos"
(OAPEE) z Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport.

Projekt prenosa
inovacij je večstranski projekt pod okriljem programa Leonardo da Vinci (LdV-TOI).

Prenaša
inovacije dveh projektov, ki se izvajata na mednarodni ravni v sklopu programov
LIFE Plus in Inteligentna energija za Evropo. Njihove aplikacije, tehnike in metodologije, imajo visoko pedagoško
vrednost in prinašajo praktičen pristop za krepitev poklicne kompetence, v
okviru nove direktive o "energetskih certifikatih za stavbe", ter
imajo velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest.

Trajanje projekta:
2 leti (oktober 2013 - september 2015)

Celotni
znesek financiranja: 375.740 €

Sofinanciranje
: 264.895 €

 

Partnerji v projektu:

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta
"Efficiency Jobs" je predstavitev ključnih kompetenc posameznika za
zaposlovanje, v skladu z novo direktivo o EU/31/2010. Poudarek je na
tradicionalnih poklicnih profilih, ki se nanašajo predvsem na gradbeni sektor,
kjer je stopnja brezposelnosti v Španiji in drugih državah EU največja.

Ostali cilji projekta:

 • Na podlagi že izvedenih projektov izdelati priročnike
  in didaktične vsebine z visoko dodano vrednostjo za več poklicnih profilov
  ciljnega sektorja v skladu z novimi zahtevami in pristojnosti novega zakonodajnega
  okvirja na področju energetske učinkovitosti stavb.
 • Krepitev procesa teoretičnega izobraževanja z dostopom
  do "praktikuma" preko interaktivnega virtualnega laboratorija, ki bo
  omogočal poznavanje in interakcijo v povezavi z energetsko učinkovitimi
  aplikacijami, tehnikami in napravami, ki so bile izvedene v stavbah med
  razvojem programa Life +.
 • S pomočjo usposabljanja (posrednega in neposrednega)
  preizkusiti prenos inovacij v različnih profesionalnih profilih.
 • Ovrednotenje proizvodov in doseženih rezultatov v
  različnih geografskih okoljih v štirih evropskih državah..
 • Razvoj strategije širjenja razvitega znanja

Rezultati projekta:

 • Izdelava priročnika o učinkoviti rabi energije v treh
  različnih jezikih.
 • Razvoj virtualnega laboratorija.
 • Usposobiti 200 delavcev in brezposelnih z novim
  poklicnim znanjem kot potreba za ustvarjanje novih delovnih mest.
 • Podatkovna baza za prenos in utrjevanje razvitih
  znanj.
 • Strategija širjenja znanja in proizvodov (splet,
  brošure, oglaševanje, publikacije, socialna omrežja, mediji...)
 • Projekt bo imel dober učinek na tisti storitveni
  sektor (npr. gradbeništvo), kjer je stopnja brezposelnosti višja kot je
  aktivnih delavcev.