flash

Opis

Podjetje Steng – nacionalni center za čistejšo proizvodnjo,
je v sodelovanju s partnerji iz šestih držav članic Evropske Unije, v
okviru projekta Einstein in Intelligent Energy Europe, razvilo
računalniško orodje Einstein Tool Kit (slika 1). Cilj projekta Einstein
je bil izvajanje celostnega reševanja proizvodnje, distribucije in rabe
toplotne energije (kogeneracijo, trigeneracijo, tehnologijo procesne
integracije, sončno toplotno energijo, biomaso, regeneracijo in
obtakanje) v industrijskih podjetjih, še posebej v prehrambeni, lesni in
kovinsko predelovalni industriji.

V okviru projekta Einstein smo:

 1. v letu 2008 izvedli 15 energetskih pregledov v slovenski industriji,
  predvsem v malih in srednjih podjetjih. Podjetja, ki bodo sodelovala v
  tem projektu bodo z minimalnimi stroški, enostavno in hitro (približno
  40 ur našega dela) ugotovili učinkovitost rabe energije.
 2. v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki v Sloveniji brezplačno
  izšolali tudi 20 energetskih izvajalcev, strokovnjakov iz industrije in
  iz ostalih pomembnih sektorjev, ki se ukvarjajo z učinkovito rabo
  energije in jim s tem pomagali skrajšati čas izvajanja energetskih
  pregledov, povečati učinkovitost njihovega dela in podati naročnikom
  najprimernejše ukrepe v samo nekaj dneh.
 3. razdelili vsaj 2.500 kopij računalniškega orodja Einstein Tool Kit
  po Evropski Uniji v 6 različnih jezikih (nemščini, češčini, poljščini,
  italjanščini, španščini in slovenščini).

 

Dokumenti 1. delavnice:

- Energijska in energetska integracija procesov

- Priložnosti industrije pri vključevanju v programe EU za zviševanje energijske učinkovitosti

- Renewable energy for SMEs 

Dokumenti 2. delavnice:

-EINSTEIN - nove možnosti večje energetske učinkovitosti v industriji

 

 

PARTNERJI V PROJEKTU

Št.

Ime partnerja

Država

Glavna vloga v konzorciju

1

JOANNEUM RESEARCH

Avstrija

Koordinator in tehnološki partner, ki je
zadožen za preglede v Avstriji in razvoj ra?unalniškega orodja
Einstein Tool Kit.

2

UNI ROMA – oddelek za mehaniko in aeronavtiko

Italija

Zadolžen za šolanje, pomoč in nacionalne
preglede. Pomoč pri razvoju računalniškega orodja Einstein Tool
Kit.

3

UNI MB – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Slovenija

Odgovorna za šolanje v Sloveniji. Pomoč pri
razvoju ra?unalniškega orodja Einstein Tool Kit.

4

AEA - Avstrijska Energetska Agencija

Avstrija

Pregledi in diseminacija v Avstriji. Zadolžena
za delavnice in koordinacijo srečanj.

5

ENVIROS

Češka

Pregledi in diseminacija na Češkem.

6

PUNTO ENERGIA

Italija

Pregledi in diseminacija v Italiji.

7

STENG – Nacionalni center za čistejšo proizvodnjo

Slovenija

Pregledi in diseminacija v Sloveniji.

8

KAPE

Poljska

Pregledi in diseminacija na Poljskem.

9

ENERGYXPERT

Španija

Zadolžen za šolanje in pomoč pri nacionalnih
pregledih. Razvoj računalniškega orodja Einstein Tool Kit.

10

COCIM

Španija

Industrijsko združenje, zadolženo za organizacijo pregledov in diseminacijo.

11

COGEN EU

Belgija

Zadolžen za tehnologije, diseminacijo na
nivoju EU. Pomo? pri razvoju računalniškega orodja Einstein Tool
Kit.

12

SABADELL

Španija

Pregledi in diseminacija v Španiji.