flash

Projektiranje požarne varnosti

Projektiranje požarne varnosti

Izdelava študije požarne varnosti (ŠPV) in zasnove požarne varnosti (ZPV), ki sta del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1.

V ŠPV in ZPV je potrebno zagotoviti sledeče zahteve:


Zmanjšanje nevarnosti širjenja požara na sosednje objekte.

  • Nosilna konstrukcija objekta ob požaru mora določen čas ohraniti potrebno nosilnost.
  • V največji možni meri je potrebno omejiti hitro širjenje požara v objektu.
  • Na voljo mora biti zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov, ki uporabnikom omogočajo hitro in varno zapustitev objekta.
  • V določenih primerih zagotoviti požarno javljanje in alarmiranje.
  • Zagotoviti naprave in opremo za gašenje.
  • V objektu mora biti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.


Takšen dokument (ŠPV ali ZPV) je primeren za požarno soglasje oz. revizijo požarne varnosti ter kasnejše izdelave izkaza faze PGD in faze PID.