flash

?istejša proizvodnja / Ponudba

Ponujamo:

  • izvedbene projekte čistejše proizvodnje;
  • demonstracijske projekte preventivnega varstva okolja in racionalne rabe energije;
  • raziskovanje in razvoj s področja čistejše proizvodnje (možnosti okoljskega izboljšanja produktov in storitev, recikliranja in ponovne uporabe ter regeneriranja odpadkov);
  • šolanje zaposlenih za izvajanje ukrepov čistejše proizvodnje ob praktičnih primerih.