flash

Čistejša proizvodnja / Opis

Kaj je čistejša proizvodnja (ČP), slika 1?

Slika 1: Definicija čistejše proizvodnje.

Čistejša proizvodnja je preventivna integrirana kontinuirana strategija za spreminjanje produktov, procesov in storitev z namenom povečati učinkovitost kar izboljšuje varstvo okolja in znižuje stroške. Rezultati izvedenih projektov doma in v svetu kažejo, da je možno le z ukrepi skrbnega dela, ki ne zahtevajo dodatnih investicijskih stroškov znižati proizvodnjo odpadkov za 20 %, z ukrepi z amortizacijsko dobo do enega leta pa še za dodatnih 20 %.
V proizvodni proces vstopajo surovine in energija, izstopajo pa produkti, odpadki in emisije. Ravnanje z odpadki in emisijami povzroča dodatne stroške, kar zniža konkurenčnost produkta (slika 2).
Slika 2: Vtoki in iztoki proizvodnega procesa.

Torej kupujemo surovine, jih v procesu predelamo v odpadke, ki jih moramo čistiti in/ali deponirati. Zakaj bi torej morali surovine, ki jih prav tako plačamo, predelovali v procesu (po proizvodnih stroških) v odpadke, za katere tudi moramo plačati? Z ukrepi čistejše proizvodnje torej na ekonomsko sprejemljiv način znižamo količine odpadkov, s čemer znižamo porabo surovin, oz. povečamo proizvodnost in s tem znižamo proizvodne stroške in stroške ravnanja z odpadki ter povečujemo profit (slika 3).
Slika 3: Izboljšan proces po uvedbi ukrepov ?istejše proizvodnje.

Katere tehnike vsebujejo ukrepi ČP (slika 4)?

Slika 4: Tehnike čistejše proizvodnje.

Projekt ČP vsebuje šolanje strokovnjakov na praktičnem primeru v podjetju in izvedba celotne metodologije po naslednjih fazah (slika 5):

 1. Planiranje in organiziranje (zagotovitev podpore vodstva podjetja, sestava projektne skupine, poizvedovanje o osnovnih podatkih o podjetju in/ali procesih).
 2. Analiza dejanskega stanja (procesna shema, masna in energijska bilanca, primerjava okoljskih in proizvodnih parametrov z zakonodajnimi zahtevami in kazalci konkurenčnih podjetij), nabor možnih ukrepov čistejše proizvodnje).
 3. Analiza izbranih ukrepov (tehnična izvedljivost ukrepa, stanje tehnike, razpoložljivost najboljših razpoložljivih tehnik, ekonomsko in okoljsko vrednotenje ukrepov).
 4. Izvedba in kontrola učinkov (izbira in vrstni red izvedbe ukrepov, izvedba in kontrola učinkov).
Slika 5: Metodologija izvedbe projekta ČP.

Pričakovani rezultati:

 • znižanje proizvodnih in stroškov varstva okolja;
 • znižanje proizvodnje odpadkov in emisij ter njihove strupenosti;
 • nižja poraba energije;
 • večja preglednost proizvodnih procesov;
 • izboljšana okoljska slika podjetja;
 • povečan ugled podjetja;
 • nižje zavarovalne premije pri zavarovanjih za primer okoljske nesreče;
 • izboljšana varnost in zdravje zaposlenih.