flash

MAP

Mediteranski akcijski načrt (MAP)

Nacionalna informacijska točka (National Focal Point) za področje preventivnega varstva okolja v okviru Mediteranskega akcijskega načrta

Barcelonska konvencija in Sredozemski akcijski načrt

1975 je bil sprejet Sredozemski akcijski načrt (UNEP -MAP) kot prvi regionalni program za zaščito Sredozemskega morja v okviru Programa ZN za okolje (UNEP). 1976 so sprejeli Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonsko konvencijo), ki skupaj s šestimi protokoli tvori tako imenovani »barcelonski sistem«. Leta 1995 so konvencijo preimenovali v Konvencijo o varstvu morskega okolja in obalnih obmo?ij Sredozemlja. Konvencijo sestavlja 22 članic: Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Egipt, Francija, Gr?ija, Hrvaška, Izrael, Italija, Libanon, Libija, Malta, Monako, Maroko, Srbija in Črna gora, Slovenija, Španija, Sirija, Tunizija in Turčija ter Evropska unija kot celota. Vsaka država na nivoju vlade prispeva odgovorno osebo za izvajanje politike varovanja Sredozemskega morja vključno z nacionalno informacijsko to?ko za preventivno varstvo okolja in splošno okoljevarstvo.

 

Kot NATIONAL FOCAL POINT za področje preventivnega varstva okolja in čistejše proizvodnje skupaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo:

  • posredujemo informacije podjetjem in javnosti o dejavnostih v Sloveniji in na področju mediteranskih držav glede zmanjševanja okoljskih obremenitev priobalnih območij in Jadranskega morja;
  • skrbimo za razširjanje literature, poročil o demonstracijskih projektih in informacij s področja čistejše proizvodnje, IPPC in dejavnostih preventivnega varstva okolja;
  • izvajamo šolanje po podjetjih in lokalni upravi s področja čistejše proizvodnje, EMAS II, IPPC, racionalne rabe energije in zmanjševanja onesnaževanja kopna, morja in pritokov;
  • izvajamo aplikativne in demonstracijske projekte čistejše proizvodnje in v zvezi s tem svetovanje;
  • izvajamo prenos znanj in informacij iz Regionalnega centra za čistejšo proizvodnjo (RAC/CP) iz Barcelone v slovensko industrijo;
  • posredujemo literaturo in druge informacije s področja preventivnega varstva okolja v okviru MAP.

 

Več informacij janez.petek@steng-nccp.si